Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

แบบประเมินผลการประขาสัมพันธ์ ศปมผ (1)

  • Category: อื่นๆ
  • Last Updated: Sunday, 14 February 2016 09:43
  • Published: Thursday, 14 January 2016 06:20
  • Hits: 899

แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความรู้ความเข้าใจของประชาชน และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับหรือได้รับผลกระทบจากการแก้ปัญหาการกระทำประมงผิดกฎหมายของ ศปมผ. จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาให้ความคิดเห็นตามแบบสอบถาม โดยความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ศปมผ. ในการวางแผนเพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น  รวมทั้งการปรับปรุงการดำเนินงานของ ศปมผ. และหน่วยเกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการประขาสัมพันธ์ ศปมผ (1)

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์