Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

การแถลงข่าวการจับกุมเรือประมงนอกน่านน้ำที่เดินทางกลับจากมหาสมุทรอินเดีย

  • Category: News
  • Last Updated: Sunday, 14 February 2016 10:13
  • Published: Sunday, 14 February 2016 09:40
  • Hits: 1652

ในวันที่ ๑๓ ก.พ.๕๙ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้สั่งการให้ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต ๓ (ศรชล.เขต ๓) ดำเนินการควบคุมเรือประมงนอกน่านน้ำที่เดินทางกลับจากการทำประมงในมหาสมุทรอินเดีย จำนวน ๒ ลำ ประกอบด้วย เรือ YU LONG 6 และเรือ YU LONG 125 ซึ่งเป็นเรือประมงเบ็ดราวปลาทูน่า

โดยมีพฤติกรรมในการทำประมงผิดกฎหมาย IUU ในเบื้องต้นผิดกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.ก.การประมง ๒๕๕๘ คือ กรณีมีสัตว์น้ำหรือได้มาจากการทำประมงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และขัดคำสั่ง หน.คสช.ที่ ๑๐/๒๕๕๘ เรื่อง เกี่ยวกับการไม่มารายงานตามเวลาที่กำหนดภายใน ๒๗ ม.ค.๕๙ รวมทั้งขณะนี้ได้ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือเรียบร้อย ให้เดินทางกลับเข้ามาดำเนินการตามกฎหมายที่จังหวัดภูเก็ต

ดังนั้น พลเรือโท สายันต์ ประสงค์สำเร็จ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๓ ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๓ (ผอ.ศรชล.เขต ๓) จึงได้สั่งการให้จัดเรือหลวงแกลง และเรือ ต.๙๙๑ พร้อมด้วยการลาดตระเวนทางอากาศด้วยเครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ ๑ (DO - 228) จากหมวดบินเฉพาะกิจ กองเรือปฏิบัติการทัพเรือภาคที่ ๓ เดินทางไปควบคุมเรือทั้งสองลำดังกล่าว เมื่อเดินทางเข้ามาในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศไทย จนกระทั่งเวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. จึงสามารถควบคุมเรือทั้งสองลำได้บริเวณด้านทิศใต้ของเกาะภูเก็ตระยะ ๙๖ ไมล์ทะเล และควบคุมเดินทางมายังท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต โดยเรือทั้ง ๒ ลำ ได้มาถึงใน ๑๔ ก.พ.๕๙ เวลา ๑๓๐๐

ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ตรวจคนเข้าเมือง แรงงานจังหวัด สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้า-ออก (PIPO) ภูเก็ต กำลังดำเนินการตรวจสอบ หากพบการกระทำความผิดตามกฎหมายที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบเพิ่มเติม ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการทำประมง เพื่อให้เกิดความยั่งยืนและมีมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ โดยการบังคับใช้กฎหมาย ถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและมีความจริงจัง.

สำนักประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย

 


 

Intercepting Two Thai-Flagged Fishing Vessels Operating in the Indian Ocean Tuna Commission Area

14 February 2015 Command Center for Combating Illegal Fishing (CCCIF) has ordered the Thailand Maritime Enforcement Coordinating Center Area 3 (THAI-MECC Area 3) to intercept and withheld two Thai-flagged fishing vessels, namely FV Yu Long 6 and FV Yu Long 125, operating in the Indian Ocean Tuna Commission (IOTC) area. These vessels operated Tuna hook and involved in Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) fishing activities. At this stage the vessels were charged for violation of Royal Ordinance for Fisheries B.E.2558, by possessing the catch resulted from illegal fishing, and violation of National Council of Peace and Order (NCPO) Order No.10/2558, by not returning to Thai port by 27 January 2016. Administrative sanctions were that the vessels were listed in Thai-IUU vessels list and passed to the IOTC and FAO. Furthermore, the vessels registrations were revoked.

On February 2016, HTMS Pattani, under THAI-MECC Area 3, intercepted both vessels in the Indian ocean and conducted an initial inspection on these vessels. Several wrongdoings were found for example, fishing without the overseas fishing permit. They were ordered to return to Phuket, the closest Thai port for further inspection. The vessels were tracked through Vessel Monitoring System (VMS) until it reached Thai EEZ.

On 13 February 2016, Vice Admiral Sayan Prasongsumrej, the Commander of Third Naval Area Command and Director of THAI-MECC Area 3, ordered HTMS Klang supported by an air-patrol aircraft, DO-228, to intercept and control the vessel to return to Port of Phuket. At 2100hr, FV Yu Long 6 and Yu Long 125 were found to at 96NM to the south of Phuket Island and have been controlled to the port on 14 February 2016, 1300hr.

At the moment, multi-disciplinary teams, consisting of Marine Department, Department of Fisheries, Phuket Police, Immigration Officer, Social Development and Human Security Officer, Labor Protection Officer, and Port-In and Port-Out Controlling (PIPO) Center, are conducting the inspection onboard for any infringements regarding to their own jurisdictions, the Phuket Police will build up the cases and recommend for indictment to court.

These operations were the result of government ‘Zero Tolerance’ policy on fisheries laws enforcement. The aim is to be complying with the international standards and the sustainability of the fishery resources.

Office of Public Relations, CCCIF

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์