Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ทัพเรือภาคที่ ๑ จับเรือประมงเวียดนาม ๕ ลำ ลักลอบทำการประมงน่านน้ำไทย

  • Category: News
  • Last Updated: Monday, 04 April 2016 01:02
  • Published: Monday, 04 April 2016 01:00
  • Hits: 1210

ทัพเรือภาคที่ ๑ จับเรือประมงเวียดนาม ๕ ลำ ลักลอบทำการประมงน่านน้ำไทย พร้อมเข้มภารกิจเดินหน้าแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเมื่อวันที่ ๓ เมษายน เวลา ๑๖.๓๐ น. ที่ท่าเทียบเรือกลางอ่าว กองเรือยุทธการ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พลเรือโท รังสฤษดิ์ สัตยานุกูล ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๑ (ศรชล. เขต ๑) พร้อมด้วย พลเรือตรี วสันต์ บุญเนือง รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ นาวาเอก สำเริง จันทร์โส รองเสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๑ ร่วมกันแถลงข่าวการจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนาม ๕ ลำ พร้อมผู้ควบคุมเรือและลูกเรือรวม ๔๗ คน ซึ่งลักลอบเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย โดยเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้สั่งการให้เรือหลวงคีรีรัฐและเรือ ต.๙๙๕ ออกลาดตระเวนเพื่อค้นหา สกัดกั้น และตรวจสอบเรือประมงต่างชาติที่ลักลอบทำการประมงในน่านน้ำไทยบริเวณใกล้กับเกาะกูด จังหวัดตราด (แลตติจูด ๑๐ องศา ๔๐ ลิปดาเหนือ

 

 

ลองติจูด ๑๐๒ องศา ๐๐ ลิปดาตะวันออก) ผลการปฏิบัติตรวจพบเรือประมงเวียดนาม ๕ ลำ และลูกเรือชาวเวียดนามทั้งหมด ๔๗ คน จึงเข้าควบคุมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้น แจ้งข้อกล่าวหาในการกระทำผิดตาม กฎหมายสิทธิการทำประมง พ.ศ. ๒๔๘๒, พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.๒๕๕๘, นอกจากนี้ยังพบหลักฐานการจับโลมา ซึ่งผิด พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งรวมถึงสัตว์น้ำดังกล่าวด้วย ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๑ เปิดเผยว่า "ตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้ดำเนินการจับกุมเรือประมงเวียดนามแล้ว จำนวน ๒๔ ลำ พร้อมดำเนินคดีกับลูกเรือแล้วจำนวน ๑๙๗ คน ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลได้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทำการประมงผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด ดังนั้น เพื่อให้การทำการประมงของไทยเป็นไปอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามหลักสากล ทัพเรือภาคที่ ๑ ได้จัดกำลังทางเรือในการลาดตระเวนตรวจการเพื่อปราบปรามเรือประมงที่กระทำผิดกฏหมายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนอกจากเรือประมงไทยที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายแล้วนั้น ในส่วนของเรือประมงต่างชาติที่รุกล้ำเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทยก็จะมีการจับกุมดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีการละเว้น เช่นกัน"

: ส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายรายงานโดย น.ส.วรณิกานต์ บางกรวย 
ที่มา : ทรภ.๑/ศรชล. เขต๑

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์