Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะโฆษก ศปมผ. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยประจำปี 2559

  • Category: News
  • Last Updated: Monday, 02 May 2016 01:30
  • Published: Monday, 02 May 2016 01:13
  • Hits: 2419

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 เรื่อง "สถานการณ์ประมงขนาดเล็กประเทศไทย" ซึ่งจัดโดยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ระหว่าง 27-29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านทั้งหมด 194 คนจาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากประมงโลก 11 คน

 

เข้าร่วมการประชุมโดยในวันนี้ ที่ประชุมได้จัดเสวนาในหัวข้อศักยภาพ ปัญหาอุปสรรคแนวทางอนาคต และข้อเสนอแนะการทำงานพัฒนาทางอาชีพของสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้าน ในประเด็นอนาคตสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านฯ บทบาทองค์กรชาวประมงพื้นบ้าน มาตรฐานสัตว์น้ำประมงพื้นบ้าน แนวทางการจัดการผลผลิตประมงพื้นบ้านในรูปแบบบริษัทจำกัด เป็นต้น ทั้งนี้ พลเรือโทจุมพลได้เป็นประธานปิดการประชุมพร้อมทั้งกล่าวสรุปถึงนโยบาย ศปมผ. รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชาวประมงพื้นบ้าน และความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาการประมงของไทย นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมที่ชาวประมงพื้นบ้านได้ระดมความคิดเห็นในการพัฒนาประมงขนาดเล็กของประเทศไทยตามแนวทางองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO เพื่อการพัฒนาประมงไทยอย่างยั่งยืนอีกด้วย

: ส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย โดย น.ส.วรณิกานต์ บางกรวย

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์