Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 2 จับกุมเรือประมงเวียดนามทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทยจำนวน 2 ลำ

  • Category: News
  • Last Updated: Thursday, 12 May 2016 00:53
  • Published: Thursday, 12 May 2016 00:51
  • Hits: 1976

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 2 (ทรภ.2)/ศูนย์ประสานการปฏิบ้ติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต 2 (ศรชล.เขต 2)จับกุมเรือประมงเวียดนามทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทยจำนวน 2 ลำ วันนี้(วันที่ 7 พฤษภาคม 2559) เวลา 08.15 น. พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ รองผู้บัญชาการทัพเรือเรือภาคที่ 2 และรองผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบ้ติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต 2(รอง ผอ.ศรชล.เขต 2) เป็นผู้แทน พลเรือโท พรชัย ปิ่นทอง         ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบ้ติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต 2 (ผอ.ศรชล.เขต 2) แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเวียดจำนวน 2 ลำ พร้อมลูกเรือ 11 คน ทำการประมงรุกล้ำน่านไทย ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดย

 

เมื่อ วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 น. เรือหลวงท้ายเหมืองได้เข้าทำการจับกุมจำนวน 2 ลำ ตำบลที่ แบริ่ง 030 ระยะ 14 ไมล์จากแท่นบงกชใต้ จากนั้น เรือหลวงท้ายเหมืองทำการควบคุม เรือประมงสัญชาติเวียดนาม จำนวน 2 ลำ (BT 97463 TS(เรือลาก)และเรือBT 93869 TS(เรือเบ็ด))พร้อมลูกเรือสัญชาติเวียดนาม 11 คน เดินทางเข้าจอดเรือที่ท่าเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 โดยในเบื้องต้นเรือได้ทำการสอบสวน ซึ่งประมงเวียดนามดังกล่าวกระทำผิดดังนี้ 
-ใช้เรือที่เป็นเรือต่างประเทศทำการประมงในเขตประมงไทยโดยไม่ได้อนุญาต มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 
-ใช้เรือทำการประมงหรือพยายามทำการประมงในเขตประมงไทยโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 
-ทำการประมงพาณิชย์ในน่านน้ำไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต มีความผิดตาม พ.ร.ก.ประมง พ.ศ.2558 และ
-ทำการประมงโดยไม่มีใบอนุญาตทำการประมง หรือไม่มีใบอนุญาตให้ใช้เครื่องมือประมงอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอย่างร้ายแรง โดยได้แจ้งข้อกล่าวหา และเหตุการจับกุมให้ผู้ควบคุมเรือ และลูกเรือทราบ และในระหว่างการควบคุมตัวได้ปฏิบัติตามหลักมนุษยธรรมตามหลักสากล จากนั้นจะดำเนินการส่งตัวลูกเรือพร้อมของกลาง และสำเนาการสอบสวนให้พนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา เพื่อดำเนินคดีต่อไป

 

ส่วนประชาสัมพันธ์ ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย
ที่มา:ศูนย์ปฎิบัติการกองทัพเรือ และทัพเรือภาคที่ 2 /ศูนย์ประสานการปฏิบ้ติในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเขต 2 (ศรชล. เขต 2)

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์