Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า (ด้านความปลอดภัย) ประชุมหารือข้อกำหนดการติดตั้ง VMS

  • Category: News
  • Last Updated: Saturday, 23 May 2015 15:58
  • Published: Saturday, 23 May 2015 15:58
  • Hits: 1077

รองอธิบดีกรมเจ้าท่า(ด้านความปลอดภัย)ประชุมหารือข้อกำหนดการติดตั้งVMS

นายณัฐ จับใจ รองอธิบดีกรมเจ้าด้านความปลอดภัย เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการกำหนดระบบติดตามเรือ และกำหนดระยะเวลาการติดตั้งรวมถึงคุณลักษณะของระบบVMS ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ณ ห้องประชุม 1 อาคาร6 ชั้น 3 กรมเจ้าท่า วันที่ 6 พฤษภาคม 2558

http://www.md.go.th/md/index.php/component/k2/item/768?rss_id=2491

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์