Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติชื่นชมการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO จังหวัดภูเก็ต

  • Category: News
  • Last Updated: Friday, 04 September 2015 06:11
  • Published: Friday, 04 September 2015 06:11
  • Hits: 1791

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดภูเก็ต ชื่นชมการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่พบการทำผิดกฎหมาย เผยโค้งสุดท้าย เดือนกันยายน-ตุลาคม ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการเข้มเพื่อเดินหน้าปลดล็อกใบเหลืองของสหภาพยุโรป

 


       /////////////////    เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น.  พลตำรวจเอก เอก อังสนานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) และผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศพดส.ตร.) พร้อมด้วย พลตำรวจตรีพชร บุญญสิทธิ์  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต (ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต), เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจน้ำ, ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ภูเก็ต และกองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (ปคม.) ร่วมประชุมบูรณาการหารือการแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์และการทำการประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing)  และตรวจเยี่ยมการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการทำการประมงและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPO) จังหวัดภูเก็ต โดยมี นาวาเอกปรีชา ตันติรักส์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดภูเก็ต พร้อมเจ้าหน้าที่ประกอบด้วยผู้แทนกองทัพเรือ กรมประมง กรมเจ้าท่า ตำรวจน้ำ กระทรวงแรงงาน ร่วมชี้แจงการปฏิบัติงาน ณ ท่าเทียบเรือประมงภูเก็ต (องค์การสะพานปลา) ต. รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต

 

พล.ต.อ.เอก กล่าวภายหลังลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดภูเก็ตว่า ตั้งแต่ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ PIPO ขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาคมประมง ผู้ประกอบการเรือประมง หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุดปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติแก้ไขปัญหาการประมง IUU  ของตำรวจ ซึ่งมาสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO ล้วนทำงานร่วมกันเป็นอย่างดี รอง ผบ.ตร. กล่าวและว่า


“ขอชื่นชมการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมฯ ขนาดใหญ่  โดยแต่ละวันมีเรือประมงมาแจ้งเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก แต่นับเป็นความโชคดีที่จังหวัดภูเก็ตมีภูมิประเทศในการควบคุมกำกับดูแลค่อนข้างได้เปรียบจังหวัดอื่นๆ เนื่องจากอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ไม่ยากลำบากในการเดินทาง แม้ว่าจะมีอัตรากำลังที่จำกัด”


   ทั้งนี้ ตนมองภาพรวมว่าการควบคุมการทำการประมงที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อแก้ปัญหาการประกาศเตือนการทำการประมงของไทยโดยสหภาพยุโรปหรืออียูได้ให้ใบเหลืองนั้นเป็นภารกิจร่วมกัน กองทัพเรือโดยผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) เป็นเจ้าภาพหลัก ที่สำคัญอย่างยิ่งคือศูนย์ PIPO ในแต่ละจังหวัดที่มีหัวหน้าศูนย์ควบคุมฯ กำกับดูแล  ในส่วนของตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจมาร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานซึ่งมีภารกิจครอบคลุมทุกอย่าง ทั้งในด้านปัญหาแรงงาน และการค้ามนุษย์ ตลอดจนภารกิจประจำวันของศูนย์ PIPO เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของการบูรณาการการทำงาน

 

        “ในกรณีของแรงงานประมงผิดกฎหมายนั้น จากการที่ได้ไปตรวจติดตามการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมฯ พบว่าไม่มีปัญหา ไม่พบการกระทำผิดกฎหมาย โดยทั้งเรือประมงและแรงงานต่างมีเอกสารครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ศปมผ. ประกาศกำหนด และได้มีการเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติงาน ซึ่งมั่นใจว่าการปฏิบัติงานที่มีการบูรณาการร่วมกันของทุกหน่วยจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งๆ ขึ้น" พล.ต.อ.เอก กล่าว

 

        อย่างไรก็ตาม ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคมนี้ ถือเป็นช่วงที่สำคัญ ซึ่งจะเป็นการติดตามรวบรวมผลการประเมินการปฏิบัติงาน ซึ่งขณะนี้ยังไม่พบปัญหาการค้ามนุษย์ หรือการใช้แรงงานประมงที่ผิดกฎหมาย เรือและอุปกรณ์ในเรือที่ออกไปทำประมงมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะรองประธานคณะกรรมการนโยบายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายได้มอบหมายสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยสามารถปลดล็อคใบเหลืองจากอียูได้ต่อไป

 

        ด้าน นาวาเอกปรีชา ตันติรักส์ หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง (PIPO) จังหวัดภูเก็ต กล่าวถึงผลการปฎิบัติงานนับตั้งแต่ตั้งศูนย์ฯ ว่า ในช่วงแรกๆ ของการตั้งศูนย์ฯ มีปัญหาบ้างเนื่องจากเป็นเรื่องใหม่ และเป็นปัญหาที่สะสมมานาน แต่ขณะนี้ปัญหาต่างๆ ได้คลี่คลายไปมาก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาของเรือ อาชญาบัตร และแรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งได้รับการสนับสนุนกำลังจากทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเน้นเรื่องการป้องกันมากกว่าปราบปราม นอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานจัดหางาน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดูแลเรื่องการจดทะเบียนแรงงาน สัญญาจ้าง และสิทธิต่างๆ ของแรงงาน จนถึงปัจจุบันไม่พบการกระทำความผิดแต่อย่างใด เนื่องด้วยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการเป็นอย่างดี ทั้งนี้ จำนวนเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไป ที่จดทะเบียนในจังหวัดภูเก็ตนั้น ปัจจุบันมี 120 ลำ ส่วนจำนวนเรือที่แจ้งเข้า-ออกทั้งหมดกับศูนย์ PIPO จังหวัดภูเก็ตมีด้วยกันทั้งสิ้น 280 ลำ

:สน.ปชส.ศปมผ.

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์