Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ข้อมูล ข่าวสาร การดำเนินงานของ ศปมผ. ในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฏหมาย

News update on the work of CCCIF to counter IUU fishing.

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 2 และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2 จับกุมเรือประมงเวียดนาม

 • Category: News
 • Last Updated: Tuesday, 03 May 2016 01:06
 • Published: Tuesday, 03 May 2016 01:05
 • Hits: 1395

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 2 และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2 จับกุมเรือประมงเวียดนามทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทย เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 21.50 น. ทัพเรือภาคที่ 2 และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 2 โดยเรือหลวงกระบี่ ควบคุมเรือประมงจำนวน 2 ลำ พร้อมลูกเรือ 21 คน เข้าจอดท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลาโดยได้จับกุมเรือประมงเวียดนาม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 19.30 น. บริเวณแบริ่ง 102 ระยะ 93 ไมล์ จากเกาะสมุย ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างสอบสวน ในเบื้องต้นเรือประมงเวียดนามดังกล่าวกระทำผิดดังนี้ ใช้เรือที่เป็นเรือต่างประเทศทำการประมงในเขตประมงไทยโดยไม่ได้อนุญาต มีความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิการประมงในเขตการประมงไทย พ.ศ.2482 ใช้เรือทำการประมงหรือพยายามทำการประมงในเขตประมงไทยโดยฝ่าฝืน พ.ร.บ.ว่าด้วยสิทธิประมงในเขตการประมง

Read more ...

พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะโฆษก ศปมผ. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยประจำปี 2559

 • Category: News
 • Last Updated: Monday, 02 May 2016 01:30
 • Published: Monday, 02 May 2016 01:13
 • Hits: 2314

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือในฐานะโฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เข้าร่วมการประชุมสมัชชาชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทยประจำปี 2559 เรื่อง "สถานการณ์ประมงขนาดเล็กประเทศไทย" ซึ่งจัดโดยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ระหว่าง 27-29 เมษายน 2559 ณ โรงแรมประจวบแกรนด์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนเครือข่ายชาวประมงพื้นบ้านทั้งหมด 194 คนจาก 16 จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมด้วยผู้สังเกตการณ์จากประมงโลก 11 คน

Read more ...

กรมการจัดหางานกำหนดให้นายจ้างที่ประสงค์จะนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ยื่นแบบบัญชีรายชื่อ

 • Category: News
 • Last Updated: Friday, 29 April 2016 03:17
 • Published: Friday, 29 April 2016 03:09
 • Hits: 1244

๑.เนื่องจากในช่วงระยะเวลาของการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนมีแรงงานต่างด้าวจำนวนหนึ่งอยู่ระหว่างเดินทางกลับเข้าฝั่งเพื่อดำเนินการจดทะเบียน แรงงานต่างด้าวอีกจำนวนหนึ่งมีความประสงค์จะจดทะเบียนแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ด้วยเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น มีแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนจำนวนมากจึงยังไม่ถึงคิวนัดหมายที่จะเข้ารับการจดทะเบียน ซึ่งนายจ้างส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้แรงงานดังกล่าวเพื่อประกอบกิจการต่อไป กรมการจัดหางานจึงกำหนดให้นายจ้างที่ประสงค์จะนำแรงงานต่างด้าวมาจดทะเบียนแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ ยื่นแบบบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเล เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่โดยมีรายละเอียดดังนี้

Read more ...

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 จับกุมเรือประมงเวียดนามทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทย

 • Category: News
 • Last Updated: Thursday, 21 April 2016 01:13
 • Published: Thursday, 21 April 2016 01:12
 • Hits: 1257

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1/ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 จับกุมเรือประมงเวียดนามทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทย วันนี้ (วันที่18 เมษายน 2559) เวลา 08.00 น. ทัพเรือภาคที่ 1 /ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 โดย เรือหลวงกันตัง ได้ควบคุมเรือประมงเวียดนามที่ทำการประมงรุกล้ำน่านน้ำไทย จำนวน 1 ลำ พร้อมลูกเรือ 5 คน เข้าจอดที่ท่าเรือกองบัญชาการกองเรือยุทธการกลางอ่าว อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2559 เวลา 16.00 น. จับกุมเรือประมงเวียดนามบริเวณทางด้านตะวันออกของชายฝั่ง จังหวัด

Read more ...

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ จับเรือประมงเวียดนาม ๓ ลำ ลักลอบทำการประมงน่านน้ำไทย

 • Category: News
 • Last Updated: Monday, 18 April 2016 00:44
 • Published: Monday, 18 April 2016 00:44
 • Hits: 1156

กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ ๒ / ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต ๒ (ศรชล. เขต ๒) จับเรือประมงเวียดนาม ๓ ลำ ลักลอบทำการประมงน่านน้ำไทย พร้อมรวบเรือไทยบรรทุกน้ำมันเถื่อน ๒ ลำวันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๕๙)เวลา ๐๗.๐๐ น. พลเรือตรี สมภพ สุวิทยาลังการ

รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงสัญชาติเวียดนาม ๓ ลำ โดยรายงานเบื้องต้นมีผู้ควบคุมเรือและลูกเรือชาวเวียดนามรวมทั้งสิ้น ๓๓ คน ซึ่งลักลอบเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย โดยปฏิบัติการนี้สืบเนื่องจากเรือหลวงท้ายเหมืองได้ออกทำการ

Read more ...
More Articles ...
พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ รองเสนาธิการทหารเรือ และคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศปมผ.รับฟังปัญหาจากสมาคมประมงฯ
ทัพเรือภาคที่ ๑ จับเรือประมงเวียดนาม ๕ ลำ ลักลอบทำการประมงน่านน้ำไทย
ศปมผ.ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับในทะเล ครั้งที่ 3/2559
พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย เป็นประธานการประชุม(ศปมผ.) ครั้งที่ 4/2559
ขอแจ้งเบอร์ของกรมเจ้าท่า ในกรณีมีปัญหาเรื่องต่างๆ
พลเรือโท จุมพล ลุมพิกานนท์ โฆษกศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) ได้รับเชิญจากรายการสถานีประชาชน
ข่าวดีสำหรับเรือประมงที่ถูกเพิกถอนทะเบียนเรือ สามารถขอจดทะเบียนเรือประมงใหม่ ได้แล้ว
ศปมผ. ฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์