Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ผู้จัดการ - แนะเรือติด VMS ปลดล็อก EU กรมประมงเชื่อ มิ.ย.แล้วเสร็จ

  • Category: News Clip
  • Last Updated: Tuesday, 19 May 2015 14:32
  • Published: Tuesday, 19 May 2015 14:32
  • Hits: 1100

   ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า หลังจากที่รัฐบาลได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) โดยบูรณาการทำงานร่วมกันหลายหน่วยงาน เพื่อที่จะช่วยให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤตปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) โดยเร็ววัน ตามที่สหภาพยุโรป (EU) ได้มีการประกาศให้ใบเหลืองเมื่อปลายเดือนเมษายน 2558 ที่ผ่านมา ในส่วนของมาตรการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการทำประมง (Monitoring, Control and Surveillance : MCS) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไข และกรมประมงได้เร่งดำเนินการอยู่นั้น ขณะนี้ในส่วนของการติดตั้งระบบติดตามเรือ (Vessel Monitoring System : VMS) นั้น กรมฯ ได้เร่งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เจ้าของเรือประมงติดตั้งอุปกรณ์ VMS ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งขณะนี้กรมเจ้าท่าได้ออกกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือเพื่อใช้บังคับกับเรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ขึ้นไปต้องติดตั้งอุปกรณ์ VMS ก่อนต่อใบอนุญาตใช้เรือ ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2558 ที่ผ่านมาส่วนเรือประมงขนาด 30 - 60 ตันกรอสส์ก็ต้องดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ VMS ภายใต้พ.ร.บ. การประมง พ.ศ. 2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2558 นี้ต่อไป

    โดยรายละเอียดของการติดตั้ง VMS สำหรับเรือประมงและเรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็นที่มีขนาดตั้งแต่ 60 ตันกรอสส์ขึ้นไป รวมประมาณ 1,800 ลำนั้น ผู้ประกอบการเรือประมงสามารถหาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์ VMS ได้ด้วยตนเอง โดยมาตรฐานสมรรถนะของอุปกรณ์และข้อกำหนดเชิงหน้าที่ (Performance Standards and Functional Requirements) จะต้องเป็นไปตามที่ศปมผ. กรมประมง และกรมเจ้าท่า ร่วมประกาศกำหน  คาดว่าจะต้องติดตามให้ทุกลำติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 90 วัน โดยมีค่าใช้จ่ายต่อลำไม่เกิน 30,000 บาท (เดิมราคาต่อหน่วยสูงเกือบหนึ่งแสนบาท ปัจจุบันนี้ถูกลงมากเนื่องจากมาตรฐานกลางอุปกรณ์ที่ราชการประกาศกำหนดและกลไกตลาด) และเสียค่าบริการรายเดือนอีกประมาณ 900 บาทต่อเดือน (หากส่งตำแหน่งเรือทุก 3 ชั่วโมง) โดยอุปกรณ์ VMS จะทำหน้าที่รายงานตำแหน่งเรือที่ทำการประมงกลับมายังกรมประมงแบบอัตโนมัติ โดยผู้ประกอบการเจ้าของเรือประมงสามารถติดตามการเดินเรือของตนเองผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ตลอด 24 ชั่วโมง จากโปรแกรมของกรมประมงผ่านทางโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์แบบ Tablet และหากเกิดปัญหาขึ้นกับการเดินเรือก็สามารถประสานขอความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที

  นอกจากนี้ ข้อมูลเส้นทางเดินเรือยังใช้ประโยชน์ในการวางแผนการออกเรือในแต่ละครั้งเพื่อคำนวณปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง การนำสัตว์น้ำขึ้นท่า การแจ้งเวลาที่เรือจะเทียบท่า (Port In) ตลอดจนใช้ในการกำหนดเวลาที่เรือจะออกทำการประมงในรอบถัดไป (Port Out) อีกทั้งยังใช้เป็นหลักฐานทางกฎหมายในกรณีเกิดปัญหาในการทำประมงได้อีกด้วยวนภาครัฐสามารถใช้ติดตาม ควบคุมและเฝ้าระวังการทำประมงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งขณะนี้ กรมประมงกำลังเร่งพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการควบคุมระบบ VMS เพื่อรองรับการขยายตัวการติดตั้งอุปกรณ์ VMS บนเรือประมงทั้งในและนอกน่านน้ำ โดยปัจจุบันมีเรือประมงที่ทำการประมงนอกน่านน้ำอยู่จำนวนกว่า 70 ลำ มีการติดตั้งอุปกรณ์ VMS และรายงานตำแหน่งเรือแล้ว 43 ลำ ซึ่งคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558 นี้ เพื่อให้สอดคล้องตามระเบียบที่สหภาพยุโรปกำหนดต่อไป 

 

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์