Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

กรุงเทพธุรกิจ - 'อียู'พอใจไทย แก้ปัญหาประมง

  • Category: News Clip
  • Last Updated: Tuesday, 19 May 2015 14:36
  • Published: Tuesday, 19 May 2015 14:36
  • Hits: 1013

บ.ทร.เผย "อียู" พอใจไทย แก้ปัญหาประมง ระบุติดแค่ปัญหากม. ยังไม่ชัดเจนเร่งออกให้ครอบคลุมเสนอครม.พิจารณา ชี้ยังไม่ใช่ม. 44 เพิ่มเติม

ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) วังนันทอุทยาน พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินงานของศปมผ.ว่า ขณะนี้เราทำตามนโยบายรัฐบาล โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมร่วมกัน จากการประชุม 2 ครั้ง ที่ผ่านมา แนวทางในการดำเนินการส่วนใหญ่ที่หารือกันคือเรื่องของกฎหมายต้องมีรายละเอียดที่เพียงพอ เนื่องจากกฎหมายที่เพิ่งออกไปเกี่ยวกับเรื่องการทำประมงที่ผิดกฎหมายยังเป็นกฎหมายที่มีลักษณะกว้าง ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน ทางสหยุโรป (อียู) ก็ต้องการให้ไทยออกกฎหมายครอบคลุมและมีความชัดเจน ทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งกองทัพเรือ กรมประมง และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะดูในภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เราจะพยายามทำกฎหมายให้เสร็จ และนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในคราวเดียวกัน แต่การพิจารณากฎหมายต้องใช้เวลาพอสมควร ส่วนการปฏิบัติในภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี

ผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการใช้มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2557 มาช่วยแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมอีกหรือไม่ หากขั้นตอนการดำเนินงานไม่ทันเวลา พล.ร.อ.ไกรสร กล่าวว่า ตอนนี้ยัง เพราะหลังจากที่อียูเดินทางมาดูการดำเนินงานแก้ไขปัญหาประมงที่ผิดกฎหมายของไทยแล้วก็ต้องกลับไปประชุมว่าการปฏิบัติของไทยเป็นสากลหรือไม่ ทั้งนี้ตนเห็นว่าอียูมีความพอใจในกรอบการปฏิบัติของไทย แต่ยังมีปัญหาเรื่องกฎหมายที่ยังไม่ชัดเจนในการดำเนินการ ซึ่งตนคิดว่าหากมีการแก้ไขกฎหมายประกอบกับการปฏิบัติของเราแล้วคิดว่าไม่น่ามีปัญหา อีกทั้งทางสมาคมประมงก็ให้ความร่วมมือในการดำเนินการตรวจจับร่วมกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี จากที่หารือในที่ประชุมทุกคนเข้าใจว่าต้องช่วยกัน ในส่วนของภาครัฐจะทำเพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ เพราะผู้ที่มีผลกระทบโดยตรงคือสมาคมประมง ส่วนเรือประมงที่ไม่ยอมมาลงทะเบียนนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็มีมาตรการตรวจเรือเข้าและออก พร้อมทั้งมีศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) ทำงานร่วมกันกับกรมประมง กรมเจ้าท่าและกรมศุลากากรจะดำเนินการตรวจเรือทั้งหมด ในส่วนของระบบติดตามเรือวีเอ็มเอสมีขั้นตอนที่จะต้องติดตั้งบนเรือทุกลำนั้น ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 3-5 เดือน โดยภาคธุรกิจให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์