Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

เดลินิวส์ - สั่งศรชล.-กรมประมง-กรมเจ้าท่าสำรวจข้อมูลเรือประมง

  • Category: News Clip
  • Last Updated: Thursday, 11 June 2015 04:29
  • Published: Thursday, 11 June 2015 04:29
  • Hits: 956


„เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.)  พล.ร.อ.ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย(ศปมผ.) เป็นประธานการประชุมศปมผ. ครั้งที่ 5 โดยที่ประชุมได้ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาตามข้อสังเกตในการตรวจเยี่ยมของคณะสหภาพยุโรป(อียู) ซึ่งมีมติให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมเจ้า กระทรวงคมนาคม สำรวจข้อมูลเรือประมงทั้งหมดที่มีอยู่ โดยให้มีการแยกประเภท ชนิดและขนาดของเรือให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดนโยบายด้านการประมงต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิ.ย.นี้ รวมทั้งให้สำนักงานกฎหมายของศปมผ. และกรมประมง ร่วมพิจารณาจัดทำพ.ร.บ.การประมงฉบับใหม่ ทดแทนพ.ร.บ.การประมง พ.ศ.2558 เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นก่อนที่จะมีการเสนออียูต่อไป พร้อมทั้งให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดทำสารคดีที่เกี่ยวข้องกับศปมผ. เพื่อเผยแพร่ตามสถานีโทรทัศน์ให้มากขึ้น ด้านนายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมการปกครองได้สั่งการให้ 22 จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายทะเล ทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจของศปมผ. และศรชล.สนับสนุนในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย อีกทั้งให้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารและข้อสั่งการต่างๆอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเร่งรัดดำเนินการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ซึ่งจะสิ้นสุดไม่เกินวันที่ 30 มิ.ย.นี้ นอกจากนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่ติดชายทะเล ยึดถือปฏิบัติตามนโยบายและข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด โดยกระทรวงมหาดไทยพร้อมร่วมสนับสนุนการดำเนินงานในทุกด้านร่วมกับทุกหน่วยงานอย่างเต็มที่.“

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์