Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ชาวประมงนครศรีธรรมราช หยุดเรือต่อเนื่อง เนื่องจากเรือส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมายมานาน

  • Category: News Clip
  • Last Updated: Thursday, 09 July 2015 22:35
  • Published: Thursday, 09 July 2015 22:35
  • Hits: 1546

  ชาวประมงนครศรีธรรมราช หยุดเรือต่อเนื่อง เนื่องจากเรือส่วนใหญ่ไม่ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฏหมายมานาน เมื่อบังคับใช้กฎหมายและกำหนดระยะเวลาให้ดำเนินการสั้น จึงไม่สามารถดำเนินการได้ทัน รวมทั้งปัญหาแรงงานต่างด้าวเปลี่ยนนายจ้าง ซึ่งอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือ นายประเทือง ทิพย์มาศ นายกสมาคมชาวประมงปากพนัง กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกของสมาคมชาวประมงปากพนังที่จับปลาอยู่ในทะเล ทะยอยเดินทางเข้ามาเทียบท่าที่ปากพนัง สงขลา ปัตตานี เนื่องจากไม่สามารถจับปลาได้อีกหลังจากรัฐบาลมีการเข้มงวดในเรื่องกฎหมายการประมง

 

ทั้งนี้ โดยข้อเท็จจริงแล้ว ชาวประมงต้องการปฏิบัติทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ แต่เนื่องจากความต้องการบางอย่างของชาวประมง กรมประมงไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามความประสงค์ได้ ทำให้เกิดการกระทำที่ผิดกฎหมายมานานนับสิบปี เมื่อนำมาตรการเข้มข้นมาบังคับใช้ และกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยในระยะเวลาอันสั้น ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน เนื่องจากเรือประมงจะออกทะเลครั้งหนึ่งยาวนาน 3-4 เดือน จึงจะเข้าฝั่งมา ซึ่งในภาคใต้ มีเรือประมง จำนวนประมาณ 5,000 ลำ และคาดว่าจะร้อยละ 60 เป็นเรือที่ ไม่ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามชาวประมงเห็นใจรัฐบาลเพราะเกี่ยวข้องกับ อียู แต่การหยุดทำประมงกระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจของผู้ประกอบการ แรงงาน กิจการเกี่ยวเนื่องกับประมงทะเลทั้งหมด เช่น โรงน้ำแข็ง ปั๊มน้ำมันเรือ แพปลา รวมถึงอาหารที่จะจำหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีราคาสูงขึ้นอย่างแน่นอน และปัญหานี้ เกิดขึ้นกับจังหวัดชายทะเลที่มีชาวประมงทั้ง 22 จังหวัด หากเป็นไปได้ อยากให้รัฐบาลได้ขยายเวลาการดำเนินการออกไปอีก เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทัน สำหรับประเด็นปัญหาของประมงผิดกฎหมาย มีทั้งเรื่องของมาตรการ 15 ข้อที่รัฐบาลกำหนด ซึ่งชาวประมงไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น การให้เจ้าของเรือประมงขนาด 30 ตันกรอสขึ้นไปจัดทำสมุดบันทึกการทำประมง-การติดตั้งระบบติดตามเรือ (VMS)-การแจ้งเข้า-ออกท่าเรือทุกครั้ง (Port In-Port Out หรือ PIPO) การห้ามไม่ให้เรือประมงครอบครองเครื่องมือทำการประมงที่ไม่ได้รับอนุญาตในเรือประมง-การนำเรือประมงที่มีเครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องตรงกับเครื่องมือที่ได้รับอาชญาบัตรหรือไม่ได้รับอาชญาบัตรหรือเครื่องมือประมงออกจากท่าเทียบเรือไปทำการประมง ห้ามไม่ให้เรือประมงออกไปทำการประมงนอกน่านน้ำเว้นไว้แต่จะได้รับอนุญาตจาก ศปมผ.ก่อน เป็นต้น นอกจากนั้นการออก ใบอนุญาตทำประมง บางประเภท กระทรวงเกษตรและกรมประมงไม่สามารถจดทะเบียนให้ได้ เมื่อไม่มีใบอนุญาต ก็ไม่สามารถออกทำการประมงได้ รัฐบาลควรนิรโทษกรรมเรื่องนี้ แล้วเปิดจดทะเบียนให้ครอบคลุม เพื่อง่ายแก่การควบคุมและตรวจสอบ ส่วนเรื่องของแรงงานทำประมง ขณะนี้มีค่าแรงที่ค่อนข้างสูง บางรายมีรายได้ถึงวันละ 600 บาท แต่ก็มีการขาดแคลน เนื่องจากแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานนายจ้างนำไปจดทะเบียน หลังจากนั้น แรงงานเปลี่ยนไปทำงานกับนายจ้างคนอื่น นายจ้างที่ขาดแรงงานต้องนำแรงงานต่างด้าวรายใหม่ไปจดทะเบียน ซึ่งเป็นเช่นนี้อยู่เรื่อย ๆ จึงต้องใช้แรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องบ้างไม่ถูกต้องบ้าง สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ ชาวประมงเป็นห่วงอาชีพและรายได้ของตนเอง เรือประมงไม่ได้ประท้วงหรือกดดันรัฐบาล แต่เมื่อต้องออกเรือแล้วถูกจับกุมดำเนินคดี มีโทษทั้งจำและปรับที่สูง ทำให้ต้องหยุดทำการประมงจนกว่าจะดำเนินการทุกอย่างเรียบร้อย หรือรัฐบาลพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือ นายสุกิจ รัตนวินิจกุล ประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า จนถึงขณะเรือประมงขนาดใหญ่ในจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในพื้นที่ อำเภอสิชล และ อำเภอขนอม ได้หยุดเดินเรือ เพื่อรอผลการประชุมของคณะทำงาน ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ ศปมผ. ที่จะออกมาในวันนี้ (2 ก.ค.58) ว่าจะสามารถผ่อนผันให้เรือประมงที่ไม่มีอาชญาบัตร ทำประมงต่อหลังจาก เริ่มบังคับใช้กฎหมาย เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมาหรือไม่ โดยในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชปัจจุบันมีเรือประมงประเภทต่าง ๆ ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว จำนวน 2,611 ลำ แต่พบว่าส่วนใหญ่ ถึงร้อยละ 80 เป็นเรือที่มี หลักฐานไม่ครบ และมีการดำเนินการไม่ถูกต้อง ทั้ง ไม่มีอาชญาบัตร ไม่มีทะเบียนเรือ และมีการใช้แรงงานที่ไม่ถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตามจากการประท้วงหยุดเดินเรือดังกล่าว พบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อราคาอาหารทะเลในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแต่อย่างใด

แหล่งข่าว : สวท.นครศรีธรรมราช  
วันที่เสนอข่าว :02 ก.ค 2558 เวลา 16:39:09

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์