Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ศปมผ. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ครั้งที่ 19 | 19th CCCIF Meeting

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Sunday, 14 February 2016 12:11
  • Published: Sunday, 14 February 2016 12:00
  • Hits: 1345

วันที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 น. ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้เเจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาประมงผิดกฏหมาย โดยสรุปมติที่ประชุมครั้งที่ 19/2558 ได้ และเรื่องสั่งการของประธานที่ประชุม ดังนี้ มติที่ประชุม

 

1. ให้กรมประมงและ สล. ศปมผ. ร่วมกันจัดแผนการตรวจเรือประมง ที่อยู่ระหว่างการทำประมงนอกน่านน้ำ และเสนอให้ ศปมผ. ทราบภายใน 13 พ.ย. 58 รมทั้งดำเนินการตรวจเรืองประมงฯ ให้เสร็จสิ้นในโอกาสเเรก

2. พิจารณาแนวทางการปรับมาตราการตรวจสอบเอกสารประกอบการรับเงินช่วยเหลือ โดยหารือร่วมกับผู้ได้รับความเดือดร้อน และให้คณะทำงาน ปชส. ศปมผ. ประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงทราบว่าการแก้ไขปัญหาในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย มี พล.ต.ต. ไกรบุญฯ เป็นผู้ประสานงานหลัก

เรื่องสั่งการของประธานที่ประชุมที่ต้องติดตาม

1. ให้คณะทำงานตรวจสอบย้อนกลับ ร่วมกับกรมประมงและกรมศุลกากร หารือแนวทางการจัดทำความร่วมมือบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกัน ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงตามมาตราการรัฐเจ้าของท่าเรือ (PSM) รวมถึงจัดทำคู่มือระบบการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับผู้ปฏิบัติงาน และเสนอความก้าวหน้าให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

2. ให้คณะทำงานจัดทำระบบติดตามเรือประมง (VMS) ร่วมกับกรมประมง ฝึกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์การจัดการประมง (FMC) ให้มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์พฤติกรรมการทำการประมงให้มากขึ้น และเสนอให้ที่ประชุมทราบในการประชุมครั้งต่อไป

3. ให้คณะทำงานด้านกฏหมายฯ หารือกับกระทรวงการต่างประเทศในการจัดทำเอกสารแสดงเขตน่านน้ำไทย เพื่อมอบให้สมาคมการทำประมงต่างๆ นำไปเผยเเพร่ โดยรายงานผลให้ที่ประชุมได้พิจารณาต่อไป

4. ศปมผ. ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ. บงสุช สิงห์ณรงค์ กำกับดูเเลและติดตามการปฏิบัติในการบูรณาการหน่วยต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการบังคับใช้เเรงงานในภาคประมง โดยจะร่วมกับผู้เเทน สน. รองนายกรัฐมนตรี (พล.ต.ต. ไกรบุญฯ) และ ฝนผ.ศรชล. ในการจัดทำรายละเอียด และรายงานผลให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

5. ศปมผ. ได้มอบหมายให้ พล.ร.อ. พลเดช เจริญพล กำกับดูเเลและติดตามการปฏิบัติในการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ เพื่อออกมาตราการรองรับการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (IUU) ตามที่ได้เเจ้งให้ที่ประชุมทราบเเล้ว เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 58 เวลา 10.00 น. และรายงานให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์