Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

ความคืบหน้าการประชุม ศปมผ. ครั้งที่ 2 | 2nd CCCIF Meeting made progress

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Tuesday, 19 May 2015 05:41
  • Published: Monday, 18 May 2015 14:27
  • Hits: 1377

18/05/2558 กรุงเทพ - การประชุมครั้งที่สองของ ศปมผ. มีความคืบหน้าในการแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมาย

2nd meeting of CCCIF made a progress on Thailand's effort on countering the IUU fishing.

 

วันนี้ ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ พลเรือเอก ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ ผู้บัญชาการศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฏหมาย (ศปมผ.) เป็นประธานในการประชุม ศปมผ.ครั้งที่ 2

โดยที่ประชุมมีมติให้ ศปมผ. เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการออกกฏหมายลำดับรองเพื่อให้กฏหมายประมงมี มาตรฐานสากล และให้กรมประมงทำกำหนดรายละเอียดรองรับการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการด้านการ ประมงโดยให้กำหนดกรอบเวลาแล้วเสร็จของแต่ละแผนให้มีความชัดเจนมากขึ้น และแก้ไขปัญหาเรือประมงที่มาจดแจ้งและไม่สามารถออกอาชญาบัตรได้ โดยให้ออกมาตรการและเงื่อนไขเพิ่มเติมในการปรับเครื่องมือและวิธีการทำประมง ดังกล่าวให้เหมาะสมต่อไป

นอกจากนั้น ให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เขตต่างๆประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดส่งกำลังพลเข้ามาปฏิบัติงาน ร่วมกันในศูนย์ควบคุมการเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) ตามอัตรากำลังพลที่ได้กำหนดไว้แล้ว และให้ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประสานสมาคมการประมงต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ชาวประมงให้ความร่วมมือกับภาครัฐมากขึ้น

ซึ่ง การดำเนินการในครั้งนี้ตอกย้ำความพยายามของประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะสร้าง อุตสาหกรรมประมงที่ยั่งยืนและได้มาตรฐานในระดับนานาชาติต่อไป

Adm. Kraisorn Chansuvanich, Commander-in-Cheif of the Royal Thai Navy as a commander of the Command Centre for Combating Illegal Fishing (CCCIF) chaired the 2nd meeting conducted at the Royal Thai Navy Headquarters. The participants were representatives of the CCCIF.

The meeting passed the resolutions to spend the budget correctly and quickly, formulate relevant law and impose additional regulations related to fishery matters in order to meet the international standard. Furthermore, the Department of Fishery is responsible for implementing and applying the fisheries acts with a specific timeframe.

Thailand Maritime Enforcement Coordination Center (MECC) is in charge of cooperating with other departments in sending their personnel to the Port In, Port Out (PIPO). In additions, a public relation team collaborating with fisheries associations in Thailand has a key role in encouraging fishermen to provide their cooperation for the Government to accomplish purposes of the action plan.

Thailand, as a leading nation for fishery, is committed to promote the sustainable fishing industry and develop various areas to meet the international standard of fishery.

Larger size photos for editor

 

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์