Menu
< >

ผลการประชุม ศปมผ.

CCCIF Meeting Result

ขั้นตอนการแจ้งเข้า-แจ้งออกเรือประมง

Port In, Port Out Instruction

ตอบคำถามชาวประมง

Your Question Answered

การประกาศวันหยุดการทำประมง

Breaking periods announced

กรมประมงและกรมเจ้าท่า หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลทะเบียนเรือไทย | Department of Fisheries & Marine Department exchange ship register info

  • Category: Meeting
  • Last Updated: Saturday, 30 May 2015 20:52
  • Published: Saturday, 30 May 2015 20:51
  • Hits: 1459

วันที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 10:30 น. นายจุฬ สินชัยพานิช ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง เข้าร่วมหารือเรื่อง ทะเบียนเรือประมงไทย กับ นายสมภพ ปัญญาไว ผู้อำนวยการ สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ กรมเจ้าท่า เเละผู้เเทนจากกรมเจ้าท่า เพื่อสรุปข้อมูลเรือประมงไทยที่ขึ้นทะเบียนกับกรมเจ้าท่า เพื่อความถูกต้องในการเเลกเปลี่ยนข้อมูลเรือประมงระหว่างกรมเจ้าท่ากับกรมประมง

26 May 2558 - Director of information and communication technology center of department of fisheries meet with registration bureau of marine department to share and finalize the information on Thai-register ships registered with marine department.

Sitemap | สารบัญเว็บไซต์